MM Projekt

O projekcie wystawa
MM Modernizm
Nowa świadomość
słyszenia
Twórcy Kontakt
 
 

CZYM JEST MM?

MM projekt to pomysł na nieszablonowe podejście do edukacji kulturalnej, poprzez stworzenie interaktywnej instalacji łączącej w sobie sztuki wizualne i muzykę. Jest to swego rodzaju kapsuła czasu pozwalająca podróżować między epokami historycznymi oraz stylami muzycznymi.

MM to projekt w procesie ewolucji twórczej. Jest dziełem otwartym, dynamicznym.
Prezentuje inspirujące nas epoki i zagadnienia, łączy rozmaite gałęzie sztuki angażując nowoczesne technologie i wszystkie zmysły. Odwiedzający wchodząc do miejsca ekspozycji automatycznie przejmują rolę współtwórców widowiska, dopiero ich obecność nadaje wystawie sens, sprawia, że staje się ona pełna, kompletna. Odkrywają łatwość i znaczenie współpracy.

To widz-twórca tworzy swoją obecnością ostateczny kształt dzieła, wydobywa jego potencjał, doświadczając jednocześnie wrażenia kreacji. Uczestniczenie w tym procesie nie tylko wyzwala radość z współtworzenia dzieła, ale pozwala również dostrzec jego naturę i złożoność, zwiększając świadomość percepcji. MM Projekt to multimedialna konstrukcja złożona z wielu warstw. Każda z nich ma swój odrębny charakter, każda swoją inspirację. W projekcie jednakowo ważną role pełni
dźwięk jak i obraz.


Byłoby zaskakujące gdyby dźwięk nie mógł zasugerować koloru,
gdyby kolory nie mogły narzucić wyobraźni melodii
i gdyby dźwięk i kolor nie były zdolne do wypowiedzenia idei,
bowiem rzeczy wyrażały się zawsze przez wzajemne analogie


Charles Baudelaire


 

BAZA

MM Projekt – “Nowa Świadomość Słyszenia”, w nowatorski sposób łączy muzykę i sztuki wizualne tworząc ciekawe narzędzie dydaktyczne. Jest propozycją o charakterze kulturalnoedukacyjnym,
która przy pomocy potencjału innowacyjnej technologii stwarza możliwość nawiązania nowych relacji z publicznością na bazie eksperymentu artystycznego. Działania projektu obejmują:

  • instalację/wystawę foto – video,
  • zintegrowany podkład muzyczny,
  • działania interaktywne w przestrzeni galerii
  • warsztaty

Bazę Projektu MM stanowi instalacja złożona z 8 + 1 wielkoformatowych monitorów rozmieszczonych w sali wystawowej tak, by tworzyły wydzieloną, zamkniętą w środku przestrzeń, kompletu 8 głośników przy każdym monitorze, systemu operacyjnego.

To, co odróżnia tę instalację od wszystkich innych, jakie odbiorcy mogli do tej pory napotkać w galeriach, jest fakt, iż widzowie stają się elementem całości, ponieważ ich obecność, rejestrowana przez specjalnie zaprogramowane czujniki, uruchamia system wywołując ruch na ekranie oraz indukując muzykę dobywająca się z głośników. Wyjątkowe jest również to, iż pełne walory instalacji można odkryć dopiero integrując się z innymi zwiedzającymi. Poprzez pobudzanie systemu czujników zamieszczonych przy ekranach stwarzamy możliwość łączenia ścieżek dźwiękowych, przy czym odpowiednia ilość uczestników zabawy zwiększa ilość uruchomionych ścieżek/instrumentów grających jeden utwór synchronicznie. Chcielibyśmy w ten sposób ująć formę całościową również na płaszczyźnie społecznej integracji. Zaaranżować współpracę jak w prawdziwej orkiestrze.

Projekt nie jest statycznym dziełem do podziwiania, lecz zaskakującą, interaktywną grą, w której człowiek jest podmiotem a nie jedynie biernym odbiorcą przekazu. Jednocześnie ma możliwość dzielenia się przyjemnością doświadczenia indywidualnego odbioru ze współzwiedzającymi. Stojąc pomiędzy ekranami odniosą oni wrażenie przebywania wewnątrz utworu muzycznego. Jednocześnie otaczające obrazy będą stanowiły spójną całość z muzyką, odnosząc się swoją stylizacją do epoki, która w danym module będzie głównym tematem wystawy.

 

MM MODERNIZM

W pierwszej odsłonie zaprezentowany został publiczności okres Modernizmu. Rozpoczęliśmy od tej tematyki, gdyż jest związana z naszym nadmorskim pochodzeniem. Cały zespół twórców stanowiący MM pochodzi z Trójmiasta lub mieszka nad morzem z wyboru, a projekt narodził się w Gdyni, która sama w sobie stanowi inspirację ze względu na bogactwo tematów artystycznych jakie można dzięki niej poruszyć. Jest to więc MODERNIZM GDYŃSKI.Uwagę widza skupiamy przede wszystkim na gdyńskiej architekturze modernistycznej, która ma unikalną wartość w skali światowej i jest tak samo fascynująca dla starszych pokoleń jak i młodzieży.
Dzięki wykonanym trójwymiarowym wizualizacjom odwzorowującym miejsca z archiwalnych fotografii ze zbioru Muzeum Miasta Gdyni, zostały stworzone ujęcia, które stały się bazą do zaaranżowania scen z życia ówczesnego miasta. Statyczne fotografie ożywają za sprawą gości galerii. Na każdym ujęciu widzimy spacerujących mieszkańców, jeżdżące pojazdy z tamtych czasów, ożywioną naturę. W tle słychać muzykę z lat 20. i 30. barwnego czasu powstania Gdyni, gdzie współcześnie co roku gości Festiwal Filmowy, a historycznie to czas, w którym został udźwiękowiony pierwszy film na świecie i w Polsce, stąd prezentowana muzyka nawiązuje również do historii filmu.
Narracja ujęta w fotograficznej formie imitującej niemy film snuje się na tle gdyńskich pejzaży i architektury dla jednych jest wstępem do wspomnień, dla innych - nowym spojrzeniem na to, co pozornie znane.
Zależało nam też na tym, by kontakt ze sztuką, poza konsumpcją estetycznie zaserwowanej nowoczesnej formy był dla zwiedzających źródłem zarówno wiedzy jak i inspiracji, by pomógł nawiązać nowy dialog pomiędzy pokoleniami, ożywić historię. 4 Odsłona Modernistyczna została pokazana do tej pory w dwóch etapach. W pierwszym z nich skupiamy się na warstwie wizualnej, a muzyka stanowi tło wystawy jako kompilacja utworów ze starego radia. Odświeżamy pojęcie zapomnianych melodii. W drugim etapie projektu muzyka gra pierwszoplanową rolę na tle miasta. Na każdym ekranie pojawia się artysta wykonujący swoją partię utworu. Oprócz muzyków ubranych w stylizowane kostiumy z epoki widzimy klasyczne instrumenty muzyki jazzowej, słyszymy aranżację rozpoznawalnego powszechnie utworu.
Eksperyment ten ma za zadanie przywrócić ostrość teraźniejszości, nie naruszając przy tym jakości naturalnego archetypowego brzmienia, nie próbując modyfikacji struktury utworu, syntetycznych ulepszeń i tym sposobem wesprzeć ideę ochrony dziedzictwa kulturowego, którym są dzieła klasycznej literatury muzycznej.

Traktując MM projekt jako kanwę działań twórczych i uwzględniając techniczną możliwość jego dalszego rozwoju, kontynuujemy swoją pracę. Obecnie eksplorujemy temat środowiska akustycznego miasta. Chcielibyśmy pokazać rolę dżwięku nie tylko w muzycznym kontekście. Poszukujemy i gromadzimy dokumentację archiwalnych nagrań, by przeprowadzić rekonstrukcję audiosfery dawnego miasta w kompozycji ze stworzonymi trójwymiarowymi obrazami MM Modernizm, a także rejestrujemy współcześnie istniejącą tkankę foniczną Gdyni, by zwrócić uwagę na zmiany zachodzące w otaczającym nas środowisku dżwiękowym. Kolejna odsłona zaprezentuje detale szumu miasta w przestrzennej strukturze dźwiękowej. 

WARSZTATY

Działania projektu obejmują również tematyczne zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży, wykłady, projekcje oraz edukacyjne spotkania rodzinne stworzone dla każdej odsłony.

W oparciu o projekt MM MODERNIZM stworzony został plan warsztatów promujących nowe technologie w połączeniu ze zdobywaniem wiedzy o historii architektury oraz z wykorzystaniem archiwalnych zdjęć miasta Gdyni, na bazie nowoczesnego programu Lumion służącego do tworzenia zarówno statycznych wizualizacji 3D, jak i filmów 3D. Łatwość obsługi oraz niebywała szybkość z jaką program pozwala uzyskać niezwykłe wizualnie rezultaty cieszy się zainteresowaniem dzieci i młodzieży wyzwalając ich nieskrępowaną jeszcze inwencję w tworzeniu wirtualnej rzeczywistości, znanej im do tej pory wyłącznie z filmów i gier komputerowych, z których na co dzień korzystają w sposób bierny. Warsztaty mają na celu pobudzić kreatywność młodych ludzi zachęcając ich do poznania procesu twórczego jaki prowadzi do powstania np. gry komputerowej, czy filmu animowanego.

Inne wybrane warsztaty:

29 sierpnia, godz.11.0013: 30 Warsztaty Miasto z Rodzinnego Albumu \ MM projekt
https://www.facebook.com/events/756892674370062/

29 sierpnia, godz.11.0013.30 Warsztaty dla dzieci 5-11 lat
Świat 3D z MM Projekt budowanie z wyobraźni \ MM Projekt
https://www.facebook.com/events/696138020466469/

29 sierpnia, godz. 17.0018.00, prezentacja programu do tworzenia wirtualnej rzeczywistości - Lumion
- Nowoczesne narzędzia w sztuce i edukacji \ MM Projekt
https://www.facebook.com/events/261517687389870/

 

GRUPA DOCELOWA:

Projekt MM Modernizm sięga do historii i na jej podstawie buduje współczesną wypowiedź, kreatywnie korzystając z tego co oferuje nowoczesna technologia, by dotrzeć do dzisiejszej publiczności.

Instalacja może przyciągnąć do muzeów lub galerii zwiedzających w każdym wieku. Dzieci przyciągnie forma zabawy, młodzież interesująca współczesna oprawa artystyczna, z wykorzystaniem nowych technologii, a dojrzałych uczestników nowy sposób słuchania tego co znajome, tradycyjne muzycznie, innowacyjny sposób prezentacji archiwalnych materiałów.

Ze względu na walor dydaktyczny instalacji główną grupą docelową są dzieci w wieku szkolnym i młodzież. Specjalnie stworzone scenariusze zajęć obejmujące tematykę modernizmu w szerokim zakresie kulturalnym historię filmu, muzyki, architektury, sztuki, mody lat międzywojennych, dopasowane do wieku dzieci i młodzieży zostały wypełnione kreatywnymi zabawami i konkursami.

Instalacja z założenia jest inkluzywna, nie wyłącza nikogo, a w szczególności osób niepełnosprawnych. Proponowany eksperyment ma za zadanie wywołać u obcych sobie ludzi niezależnie od ich wieku, poziomu rozwoju, sprawności, przygotowania muzycznego czy statusu materialnego społeczną integrację na płaszczyźnie artystycznej, ale i świadomościowej. Każdy odwiedzający Projekt MM wyniesie z niego całą gamę odczuć i nie będzie to najważniejsze czy wirtuoz zainteresuje się i doceni specyfikę interpretacji utworów wykonywanych na ekranach, czy będzie to pierwszy kontakt z tego rodzaju muzyką przedszkolaka, wartością stanie się relacja jaką zbudują oni pomiędzy sobą, a zaprezentowanym materiałem oraz pomiędzy innymi zwiedzającymi.


 

PROCES TWÓRCZY

Bazę projektu stanowi instalacja złożona z 8 + 1 wielkoformatowych monitorów rozmieszczonych w sali wystawowej tak, by tworzyły wydzieloną, zamkniętą w środku przestrzeń.
W celu rekonstrukcji fragmentów Gdyni z przedwojennych zdjęć wykorzystane zostały zaawansowane techniki modelowania 3D, w programie do wizualizacji architektonicznych.

Następnie każde ujęcie zostało uzupełnione zielenią, pojazdami i postaciami.
Przygotowane w ten sposób trójwymiarowe sceny stanowią bazę do stworzenia serii krótkich filmów.Statyczne fotografie za sprawą gości galerii ożyją przeistaczając się w przedwojenny film będący zapisem życia ówczesnego miasta. Na każdym ekranie widzimy wybrane ujęcie ze spacerującymi w tle mieszkańcami, jeżdżącymi pojazdami z tamtych czasów, ożywioną naturą.

W drugim etapie do obrazów dołączyła muzyka z lat 20. i 30. nawiązująca do barwnego czasu powstania miasta, jak również do historii filmu. W trójwymiarowo odwzorowanych miejscach ze strych fotografii pojawiają się muzycy ubrani w stylizowane kostiumy z epoki. Na każdym obrazie brzmi inny instrument.Ścieżka dżwiękowa zaprezentowanego utworu została nagrana w technice separacji.
Instalacja jako taka jest rodzajem prototypu, to jakie wrażenia i interakcje w publiczności wywoła jest przedmiotem obserwacji i analiz. Te z kolei wpływają na rozwój i modyfikację narzędzi edukacyjnych, które będą powstawały wraz z rozwojem projektu, który mógłby być atrakcyjnym jednorazowym wydarzeniem artystycznym, ale u podstaw myślenia o nim leży cykliczność. Dopiero wtedy będzie możliwe przeprowadzenie procesu rozwoju tej formy przekazywania wiedzy i oswojenie zwiedzających z twórczą aktywnością. Przechodząc przez kolejne wybrane epoki możliwe jest rozbudowywanie idei o nowe formy interakcji jak również stworzenie ciekawych modyfikacji graficznych obrazu.


 
Partnerzy:

 
 
 
all rights reserved (c) 2015 MM Projekt
 
LUMION